SOL za zdravstvenu zaštitu

Tehnologije i usluge za zdravstveni sektor

Kompanija SOL razvija nekoliko servisa podrške za upotrebu medicinskih gasova

Zdravstveni sistem u 21. veku ima rastuću potrebu za partnerima koji mogu brzo i efikasno dostaviti rešenja za kontinualno unapređivanje kvaliteta i metoda pružanja zdravstvene zaštite.

Korisnik“ zdravstvenog sistema – pacijent – ima sve veći broj izvora informacija o mogućim terapijama i mišljenjima o zdravstvenim strukturama, kako bi ih uporedio i izabrao gde će se lečiti, i ne samo što neće prihvatiti loš kvalitet lečenja ili bilo kog aspekta strukture koju izabere, već postaje sve zahtevniji, u stanju je da proceni rezultate i primeni svoja prava.

Pored toga, novi sanitarni i terapeutski protokoli zahtevaju proizvode, usluge i uređaje koji drže korak sa naučnim i tehnološkim dostignućima, uz obezbeđivanje maksimalnih performansi i najboljih rezultata lečenja.

Zdravstveni sistem se stoga mora koncentrisati na svoju glavnu aktivnosti, obezbeđivanje veoma komplikovanog proizvoda – zdravlja – veoma posebnom korisniku – pacijentu – uz poveravanje „ne-suštinskih“ aktivnosti specijalizovanim partnerima koji su u stanju da ponude ekstremno visok kvalitet zahvaljujući svojoj uskoj stručnosti, uvek poklanjajući pažnju optimiziranju troškova.

Sve ovo važi i za SOL Grupaciju, koja zahvaljujući decenijama iskustva u zdravstvenom sektoru i neprekidnog kontakta sa svim profesionalnim akterima iz tog sektora nudi javnim i privatnim zdravstvenim institucijama svoj profesionalizam u sledećim sektorima:

SOL za zdravstvenu zaštitu
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas